Dziecko kończące nasze przedszkole potrafi doskonale funkcjonować w roli ucznia. Wykazuje:

1) motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2) zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3) umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4) umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5) umiejętność współpracy w grupie,
6) umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
7) tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
8) samodzielność,
9) odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Dziecko posiada:

1) zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
2) wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
3) podstawową wiedzę o świecie,
4) poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Dziecko umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie. Rozumie, zna, przestrzega:

1) praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2) zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
3) zasad kultury współżycia, postępowania,
4) kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5) potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

1) występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
2) chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3) wykazywać inicjatywy w działaniu,
4) wyrażać swoje uczucia.