Wicedyrektor
Marcin Koralewski – dyrektor
Katarzyna Rodziewicz – wicedyrektor, wychowawca Badaczy
Agata Trachimowicz – pomoc w Badaczach
Jurgita Kubylis – wychowawca w Podróżnikach
Anita Zalewska – wychowawca w Sportowcach
Agnieszka Boguszyńska – wychowawca w Przyrodnikach
Anna Andrzejewska – wychowawca w Kucharzach
Magdalena Kujawiak-Perka – wychowawca w Kucharzach