Cennik Żłobka

Opłata rekrutacyjna: 500 zł
Czesne (ryczałt): 1400 zł
Wyżywienie (nie jest wliczone w cenę czesnego): 17,50 zł za dzień pobytu w Placówce

Art. higieniczne (nie musisz przynosić żadnych materiałów higienicznych, pieluch czy chusteczek): 4 zł za dzień pobytu w Placówce

Ruszyła rekrutacja do Żłobka – zapraszamy do zgłaszania maluchów w wieku 1-3 lat.

Adaptacja w Żłobku

Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem to wielkie wydarzenie nie tylko dla maluszka, ale i dla jego rodziców/opiekunów.

Aby to wydarzenie było jak najbardziej pozytywne zapewniamy zajęcia adaptacyjne, które polegają na krótkich, około dwugodzinnych pobytach dziecka w grupie, do której docelowo będzie uczęszczało.

Zajęcia te służą dzieciom, rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom. Dzieci mają możliwość oswajania się z miejscem, rówieśnikami i nauczycielami poprzez obserwację, a w kolejnych etapach przez wspólną zabawę.

Stopniowe wydłużanie tego czasu pozwala na łagodną aklimatyzację wśród rówieśników oraz bezstresowe rozstawanie się z rodzicami/opiekunami.

Niektóre dzieci bardzo szybko adaptują się do nowej sytuacji, a inne długo przeżywają rozstanie. Dlatego też czas i intensywność procesu adaptacji jest dostosowywany do indywidualnych cech i potrzeb dziecka.


ZAJĘCIA DODATKOWE – W RAMACH CZESNEGO:

Grupowe zajęcia z języka angielskiego

Dzieci mają okazję osłuchania się z językiem obcym z lektorem, rozróżniania języka obcego od ojczystego, rozwijania zdolności i umiejętności językowych adekwatnych do poziomu swoich możliwości.

Rytmika

Na zajęciach stwarzane są warunki do rozwoju wyobraźni muzyczno-ruchowej maluchów. Dzieci uczą się reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji w taktach.

Zajęcia sportowe

Przy pomocy sprzętu sportowego (piłeczki, szarfy, pachołki, materace itp.) rozwijamy sprawność fizyczną, koordynację i wszystkie inne pozytywne cechy powiązane z uprawianiem sportu. Również umiejętność pracy w grupie (w jednej drużynie).

Zajęcia plastyczne

Zajęcia wykorzystujące przeróżne materiały. Pracujemy nie tylko z kartkami papieru ale również z masami plastycznymi, kolorową wełną, rolkami papieru, kaszą, makaronem, żywymi liśćmi, płatkami kwiatów, kasztanami i żołędziami, a nawet folią streczową.

Ponadto w cenie czesnego oferujemy:

  • celebrowanie urodzin każdego dziecka – przygotowujemy salę i muzykę
  • aranżację wydarzeń okolicznościowych, np. Dzień Dziecka, Dzień Optymisty, Dzień Kota lub Psa itp.
  • robotykę – na zajęciach za pomocą klocków z serii Lego DUPLO Education wychowankowie poznają tajniki trudnej sztuki inżynierii przestrzennej

Praca w małych grupkach dodatkowo wykształca umiejętność współpracy i wspólne celebrowanie sukcesów.