Udzielanie pierwszej pomocy TUTAJ.

Postępowanie na wypadek pożaru TUTAJ.

Postępowanie w sytuacji nagłego wypadku TUTAJ.

Postępowanie w przypadku zasłabnięcia TUTAJ.

Postępowanie na wypadek wszawicy TUTAJ.

Podawanie posiłków TUTAJ.

Podawanie leków dzieciom TUTAJ.

Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych TUTAJ.

Dobre praktyki higieniczne TUTAJ.

Procedura wyprowadzania dzieci na plac zabaw TUTAJ.

Procedura w przypadku wykrycia koronawirusa TUTAJ.