Placówka Gdańsk
Ul. Gospody 3b, 80-344 Gdańsk

Nr kontaktowy żłobka
T 504309836

Nr kontaktowy przedszkola
T 504309836

Nr konta żłobka:
80 1140 2004 0000 3202 7697 8736

Nr konta przedszkola:
30 1140 2004 0000 3102 7253 4369

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy).


Placówka Gdynia
Ul. Wielkopolska 393, 81-531 Gdynia

Nr kontaktowy Placówki
T 668626272

Nr konta Placówki
03 1090 1098 0000 0001 3131 1622

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy).


Placówka Bydgoszcz
Ul. Komuny Paryskiej 1a, 85-858 Bydgoszcz

Nr kontaktowy Placówki
T 501655448

Nr konta Placówki
20 1020 1462 0000 7502 0377 4403

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy).