Metody pracy

W naszym przedszkolu, aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem elementów poniższych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka:

  1. metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  2. pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej,
  3. edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
  4. metoda Montessori,
  5. metoda Gimnastyki Twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,
  6. metoda Twórczego Myślenia J. Osborne „Burza mózgów”,
  7. drama,
  8. ćwiczenia rytmiczne,
  9. metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  10. bajkoterapia.