Nasze Przedszkole i Żłobek:

 1. respektuje Prawa Dziecka,
 2. zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę oraz bezpieczeństwo,
 3. do każdego dziecka podchodzi w sposób indywidualny aby rozwój jego edukacji dostosowany był do możliwości i potrzeb wychowanka,
 4. wydobywa potencjał twórczy każdego dziecka,
 5. rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 6. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
 7. kształtuje postawy społeczne oraz moralne,
 8. promuje zdrowie psychiczne i fizyczne,
 9. kształtuje u dzieci wrażliwość ekologiczną,
 10. kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 11. przygotowuje dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych,
 12. integruje oddziaływania wychowawcze: dom – przedszkole – środowisko,
 13. pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze – rodzice czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach przedszkola, są współorganizatorami życia placówki,
 14. organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 15. analizuje i ocenia efekty swojej pracy.